Càlcul SO2 molecular actiu

Calcula el sulfurós molecular que té el teu vi i corregeix-lo per arribar al rang de protecció mínima (0,4 mg/l) per a vins sense risc (G+F<0,4 g/l i/o absència de poblacions contaminants); o el rang de protecció  màxima (0,6 mg/l) per a vins amb risc (G+F>0,4 g/l i/o presència de poblacions contaminants).

  • L'anhídrid sulfurós lliure en el vi es troba dissociat en 3 formes químiques: sulfurós molecular, ió bisulfit i ió sulfit.
  • L'equilibri entre les diferents formes químiques va en funció del pH, del grau alcohòlic i de la temperatura de conservació del vi.
  • L'única forma activa quant a la protecció contra microorganismes contaminants (p. ej. Brettanomyces) és el sulfurós molecular.

Calcula el SO2 molecular actiu

 

Resultats

  mg/l
SO2 actiu del vi
Protecció MIN. SO2 Activo 0.4
SO2 Lliure necessari
Correcció lliure
Protecció MAX. SO2 Activo 0.6
SO2 Lliure necessari
Correcció lliure