Auditoria O2

En els diferents processos d'elaboració del vi, l'oxigen juga un paper fonamental. De vegades desitjat, de vegades temut. El seu ús optimitzat passa per una capacitat de mesurament i una adaptació de la concentració segons el tipus de vi i, sobretot, l'etapa del cicle de producció.

La nostra intervenció es basa en diversos objectius:

 • Avaluar les diverses aportacions d'oxigen durant la guarda i l'envasat del producte
 • Proposar accions correctives.
 • Conèixer les dinàmiques de dissolució i consum en el most i el vi.
 • Conèixer els efectes que produeix sobre el most i el vi en cada fase d'elaboració.
 • Valorar les necessitats d'oxigen de cada vi (dosis i moments).
 • Dominar les aportacions d'oxigen voluntàries i involuntàries en les diferents fases de l'elaboració (vinificació, criança, clarificació, filtració, estabilització, embotellament, conservació, distribució i consum).
 • Ser capaços de mesurar i interpretar continguts d'oxigen des d'algunes parts per bilió fins a la saturació.

Per anar buscant les principals fonts de problemes relatius a l'oxigen, et proposem detectar els punts crítics de les diferents etapes del procés de producció.

 • Estabilització
 • Envasat
 • Tràfecs
 • Criança
 • Filtració
Auditoria O2

Tu tries Auditoria O2

Altres consultories relacionades

Consultoria Microoxigenació

Perquè el teu vi necessita respirar. Transferim el saber fer necessari per al domini de les aportacions d'O2, micro i macro durant les diferents fases de la vinificació i la criança, adaptats a cada estil de vi. Posa't en mans d'un expert.

Més informació

Consultoria Scan sensorial bota - Procés

Un plantejament innovador en la gestió de la criança dels vins. Estudi que et permet determinar amb precisió, objectivitat i mesurament els paràmetres idonis per als teus vins durant el procés de criança en bota (farciments, temperatura i humitat, sulfurós, terbolesa...

Més informació

Consultoria Scan sensorial bota - Perfil fusta

En busca de la simbiosi perfecta vi/roure.

Més informació

Consultoria de contaminants ambientals

Proposem mesures capaces de detectar i millorar problemes de contaminació ambiental.

Més informació