Correctors d'acidesa

TARTARICO

Àcid tartàric

Correctors d'acidesa
ADDITIU

Àcid per a l'acidificació de vins i mosts

Comprar
MALICO

Àcid màlic

Correctors d'acidesa
ADDITIU

Àcid per a l'acidificació de vins i mosts

Comprar
LACTICO

Àcid làctic

Correctors d'acidesa
ADDITIU

Àcid per a l'acidificació de vins i mosts

Comprar
CITRICO

Àcid cítric

Correctors d'acidesa
ADDITIU

Àcid per evitar les fallides fèrriques.

Comprar