Consultoria de contaminants ambientals

Aire, aigua, recipients són susceptibles de sofrir contaminacions. Identifiquem les molècules responsables i les fonts d'on procedeixen.

És probable que alguna vegada ens aparegui alguna olor o sabor estranys en el vi la procedència dels quals desconeguem.

Plàstics durs com a mànegues poden cedir hidrocarburs aromàtics al vi, el naftalè que pot procedir de vernissos utilitzats en fusta, aigües clorades que utilitzem per a la neteja d'envasos (inox., botes), solvents de resines epoxi etc.

  • Aire: haloanisols, hidrocarburs, orgànics volàtils com el BTEX.
  • Aigua: halofenols i haloanisols.
  • Recipients i materials plàstics: ftalats i bisfenols.
  • Contaminacions microbiològiques tipus Aspergillus carbonarus, generador d'Ocratoxina A.

Proposem les mesures capaces de detectar i millorar problemes de contaminació ambiental mitjançant:

  • Anàlisi dels molècules responsables.
  • Peritatge dels materials en contacte amb el vi: suro, fusta, mànegues, qualitat de l'aigua, qualitat de l'aire i dels locals de vinificació i conservació del vi.
  • Prevenció: estudi dels materials de construcció del celler, coneixement dels riscos.
  • Recerca i desenvolupament: obtenció de materials que permetin eliminar els contaminants mediambientals.

Tu tries Consultoria de contaminants ambientals

Altres consultories relacionades

Consultoria Microoxigenació

Perquè el teu vi necessita respirar. Transferim el saber fer necessari per al domini de les aportacions d'O2, micro i macro durant les diferents fases de la vinificació i la criança, adaptats a cada estil de vi. Posa't en mans d'un expert.

Més informació

Consultoria Scan sensorial bota - Procés

Un plantejament innovador en la gestió de la criança dels vins. Estudi que et permet determinar amb precisió, objectivitat i mesurament els paràmetres idonis per als teus vins durant el procés de criança en bota (farciments, temperatura i humitat, sulfurós, terbolesa...

Més informació

Consultoria Scan sensorial bota - Perfil fusta

En busca de la simbiosi perfecta vi/roure.

Més informació

Auditoria O2

Auditoria O2 dissolt per obtenir els beneficis de l'oxigen evitant els seus efectes negatius.

Més informació