Càlcul desoxigenació

L'oxigen durant el procés d'embotellament és un paràmetre important que cal considerar. Embotellar un vi amb molt d'oxigen dissolt implica un ràpid descens del sulfurós lliure, de 3-5 mg per cada mg de oxigen dissolt, per la qual cosa farà que el vi evolucioni més ràpidament.

La desoxigenació es realitza desplaçant l'oxigen mitjançant un gas inert; el nitrogen. Aquesta eina permet calcular d'una manera senzilla i ràpida els volums de nitrogen que hem d'emprar en funció de l'oxigen que volem eliminar.

Càlcul de desoxigenació

 

Resultats

Cabal N2 L/min

Longitud de mànega necessària per a un cabal i diàmetre determinats

  Cabal bomba hL/h
Ø mànega mm 50 100 150 200 250
40 7 13 20 - -
50 - 9 13 17 21
60 - - 9 12 15