Abonaments orgànics

Cada hectolitre de vi produït extreu de la teva vinya entre 1 i 1,5 Kg de K, 0,8 Kg de N, 0,25 Kg de P, 0,3 Kg de Mg
Els abonaments orgànics aporten humus eficaç i compensen l'extracció dels elements bàsics amb un alliberament lent alineat amb la dinàmica de desenvolupament de la planta.
Període d'ús: fins a la brotada

Calciorga 3/2/2+2+10CaO

Calciorga 3/2/2+2+10 CaO

Abonaments orgànics

Reactivació biològica per a terres àcids

Comprar
Guanorich 3/3/3+3Mg

Guanorich 3/3/3+3 mg

Abonaments orgànics

Nutrició equilibrada de fàcil assimilació

Comprar
Orga 2 2/2/5 +3

Orga 2/2/5+3 mg

Abonaments orgànics

Manteniment húmic dels terres.

Consultar
Orga 3/2/3+3Mg

Orga 3/2/3+3 mg

Abonaments orgànics

Activa la fertilitat natural dels terres i l'equilibri fisiològic de les plantes.

Consultar
Orga 6/3/3+3Mg

Orga 6/3/3+3 mg

Abonaments orgànics

Reactivació biològica amb enriquiment de N de disponibilitat progressiva

Consultar