Premsat

Per al premsatge, a més de la qualitat del vi, et jugues bona part de la seva rendibilitat, encara que ens centrarem en la copa.

La grandària mitjà de la baia, la relació pellofa/most i la dinàmica de maduració varia amb cada verema. Llavors, podem premsar igual cada any? Podem fer els talls a la mateixa pressió o al mateix rendiment cada any?

Com  i amb quines premses pot facilitar-te o complicar-te l'itinerari enològic posterior. Per a vins d'estil reductor, és interessant l'extracció conduïda i la protecció dels precursors aromàtics tipus thiol, minimitzant l'extracció de polifenols, un vi terpènic permet forçar l'extracció de precursors ja que tolera un major contingut en polifenols i una mica més d'oxigen dissolt al llarg del procés d'extracció. Per a vins fermentals, el que renda és la rapidesa de premsat i la neteja del most, minimitzant l'extracció de polifenols.

En el cas dels vins negres, la forma de descubat, la càrrega de premsa i el propi premsatge són els paràmetres que et permetran valorar més o menys els vins de premsa. Terbolesa i extracció de vegetal són en aquest cas els paràmetres a dominar.

Des de les nostres consultories i equips t'ajudem a optimitzar aquesta operació.

CILYO

Cylio

Vinificació

La dosi necessària per a l'oxidació controlada de mosts

Consultar

Europress

Obtenir el màxim volum de most de la millor qualitat i en el menor temps possible.

Eficàcia per al celler. Revalorar els mosts premsa.

PRENSA EP1

Premses pneumàtiques Europress

Vinificació

La nova Europress de Scharfenberger.

Consultar

Altres temes relacionats

Maceració

El contacte del most amb la pellofa, observant de prop paràmetres com la maduresa i el pH, pot ajudar a aconseguir el teu objectiu.

Més informació

Neteja

El desfangat o neteja dels mosts pot i no pot ser una recepta.

Més informació