Càlcul control raïm

Càlcul del grau potencial alcohòlic del vi en funció de la densitat i de la temperatura.

Calcula el control del raïm

 

Resultats

Grau %Vol;
Azucar g/l
Baume
Brix