Descarbonificar

Càlcul del volum de nitrogen a utilitzar en funció del carbònic a eliminar.

Els vins recentment fermentats posseeixen elevats nivells de carbònic dissolt. Si bé aquest element resulta interessant per donar frescor a vins blancs i rosats, no ho és tant en els negres. Aquesta eina li permetrà calcular el volum de nitrogen necessari per a l'eliminació del carbònic pretès. Determina alhora la longitud de la mànega necessària en funció del diàmetre i del cabal.

Calculadora per a descarbonificar

 

Resultats

CO2 Final / CO2 Inicial
10ºC/kla 1.082 en línia
15ºC/kla 0.8965 en línia
20ºC/kla 0.744 en línia

Longitud de mànega necessària per a un cabal i diàmetre determinats

  Cabal bomba hl/h
Ø mànega mm 50 100 150 200 250
40 7 13 20 - -
50 - 9 13 17 21
60 - - 9 12 15