Velocitat de flux

Un vi circularà per una mànega en règim laminar o turbulent, en funció del cabal de bombament i la secció de la mànega.

Un flux turbulent (velocitat > 1,5 m/s) provoca una major dissolució d'oxigen durant el bombament implicant: pèrdua de fruita, combinació de sulfurós, major sensibilitat a l'oxidació i pèrdua de CO.

Us recomanem adequar el cabal de la bomba i la secció de la mànega per obtenir un flux laminar, és a dir, velocitat de circulació < 1,5 m/s.

Calcula la velocitat de flux

 

Resultats

 

Cabal (Hl/h)
Cabal (m3/s)
V(m/s)