Desrapament i rebregament

En aquelles vinificacions on no busques l'aportació de substàncies provinents de la rapa, el desrapament és una operació crucial amb 2 grans objectius a aconseguir: eliminar la gairebé totalitat de la fracció vegetal mantenint al màxim la integritat.

Per això és una operació l'eficàcia de la qual està enormement condicionada per la varietat, la maduresa de cada lot de raïm i la seva homogeneïtat.

Alguns consells per tenir un bon desrapament:

  • Millor desrapar raïm fred que no pas calent, la força per separar el gra és la mateixa però la consistència de la baia és millor.
  • Invertir temps en la regulació de la desrapadora: si cau molt verd amb el desrapament és perquè el raïm va massa a poc a poc per la desrapadora, si perdem raïm amb la rapa és perquè va massa ràpid.
  • Tria la màquina adequada al cabal de treball que precisis.
  • I el més important, cal alimentar la desrapadora de manera constant.

Desrapadora vertical vibrant

Per a desrapaments top a cabals moderats on cerquem qualitat “caviar beluga”, la desrapadora vertical vibrant representa un canvi radical.

Le Cube (Despalilladora + Mesa vibrante)

Le Cube (Desrapadora + Taula vibrant)

Verema

Un dels millors equips de selecció de raïm automàtic

Consultar

Europress

En les desrapadores tradicionals de tambor horitzontal, el més important és minimitzar el fregament del raïm amb el tambor i adequar la velocitat de circulació del ram a la maduresa i característiques de cada raïm.

Les desrapadores EUROPRESS s'adapten al cabal de treball que necessita el teu celler i permeten una regulació fina adaptable a cada maduresa.

El rebregament és la primera decisió per a la gestió de la maceració. Un rebregament parcial o total ens donaran vins amb matisos notablement diferents, en tot cas es tracta simplement d'obrir el gra per facilitar la sortida del most sense crear tèrbols en excés.

Despalilladora

Desrapadora Europress

Verema

Les desrapadores Europress estan dissenyes per als cellers més exigents i s'adapten a les diferents condicions de treball.

Consultar

Fouloir SOCMA adaptable a qualsevol configuració.

És possible instal·lar-la al final de la taula de selecció, de la cinta transportadora, en la boca del dipòsit.

El seu motor, integrat en els corrons, la converteix en la rebregadora més seductora del mercat, per compacta i lleugera, i per la seva facilitat de transport i neteja.

Estrujadora SOCMA

Rebregadora SOCMA

Verema

On l'adaptabilitat a qualsevol configuració és important.

Consultar

Altres temes relacionats

Transport i descàrrega

Quines operacions realitzarem abans de l'extracció (rentat, selecció, desrapament, inertització…)?

Més informació

Selecció

A la vinya, si comptes amb un equip de verema format i dedicat. Abans del desrapament o premsatge, si malgrat les cures dedicades no t'has pogut lliurar al 100 % de la pressió criptogàmica. Després del desrapament, per eliminar restes vegetals o baies pansificades.

Més informació

Bombejat

Sòlids i líquids

Més informació