Grau de mescla de mosts

Corrector del grau alcohòlic en mosts

Aquesta eina ens permet calcular i ajustar el grau alcohòlic potencial de cada dipòsit en veremes en funció dels percentatges de mosts a barrejar de cadascun d'ells, considerant el pes en raïm de cada dipòsit.

Calcula el grau de mescla de mosts

 
 
 
 
 
 

Resultats

Litres a intercanviar (L)
Grau final bota 1 (% Vol)
Grau final bota 2 (%Vol)