Coupage de vins

Aquesta eina ens permet ajustar mescles de vins, considerant diversos paràmetres enològics de cadascun d'ells. Es realitzen mescles de vins amb diferents característiques per unificar qualitats en un únic vi.

Càlcul de coupage de vins

 
Vi1
Vi2
Vi3
Vi4
Vi5
Vi6
 

Resultats

volumen (HL)
Alcohol (%vol)
Àcid Màlic g/l
Àcid tartàric g/l
SO2 total mg/l
Acidesa volàtil g/l
Color
Sucres reductors g/l
Polifenols