Polifenols en negres

 1. Reactius
  • Solució d'HCl 1 % en pes (igual que en el mètode Puissant Léon)
 2. Mode operatori
  • Clarificar la mostra de vi per centrifugació o filtració.
  • Diluir la mostra 1/100 en solució d'HCl.
  • Mesurar absorbàncies a: 280 – 320 – 520 nm en cubeta d'1 cm.
 3. Càlculs
  • IPT = 100 D280
  • Antocians (mg/l) = 100 (22,76 D520)
  • Tanins (mg/l) = 100 · 76 (D280 – 0,4 (D320 – 0,2 D520) – 0,6 D520)

Càlcul de polifenols en negres

*El valor d'E520, E280 i E320 té en compte la dilució.

 

Resultats

IPT ACN (mg/l) TAN (mg/l)