Carbonificar

La textura del vi pot variar molt en funció del seu contingut en carbònic. Moltes vegades la frescor dels blancs o rosats pot veure's incrementat augmentant els nivells de carbònic abans de l'embotellament.

Aquesta eina permet calcular de manera simple i ràpida els volums de CO2 necessaris que cal aplicar en línia, en funció del cabal de la bomba. Determina alhora la longitud de la mànega necessària en funció del diàmetre i del cabal.

Calculadora per a carbonificar

 

Resultats

Cabal de gas L/min

Longitud de mànega necessària per a un cabal i diàmetre determinats.

  Cabal bomba hl/h
Ø mànega mm 50 100 150 200 250
40 7 13 20 - -
50 - 9 13 17 21
60 - - 9 12 15