Plaques filtrants Filtrox

Las plaques filtrants en profunditat es fan servir per eliminar partícules dels líquids. Això significa que la filtració dels líquids pot ser clarificant, fina o esterilitzant. Las plaques filtrants són ideals per a una major filtració en líquids amb alta càrrega de partícules, on els simples filtres de superfície, com les membranes, no brinden una vida útil suficient.

filtrox

Fibrafix AF 6

Plaques filtrants Filtrox

Filtració desbastadora

Comprar
filtrox

Fibrafix AF 9

Plaques filtrants Filtrox

Filtració desbastadora

Comprar
filtrox

Fibrafix AF 15

Plaques filtrants Filtrox

Filtració desbastadora

Comprar
filtrox

Fibrafix AF 30

Plaques filtrants Filtrox

Filtració abrillantat

Comprar
filtrox

Fibrafix AF 40

Plaques filtrants Filtrox

Filtració abrillantat

Comprar
filtrox

Fibrafix AF 50

Plaques filtrants Filtrox

Filtració abrillantat

Comprar
filtrox

Fibrafix AF 70

Plaques filtrants Filtrox

Filtració fina

Comprar
filtrox

Fibrafix AF 100

Plaques filtrants Filtrox

Filtració fina

Comprar
filtrox

Fibrafix AF ST 110

Plaques filtrants Filtrox

Filtració estèril

Comprar
filtrox

Fibrafix AF ST 130

Plaques filtrants Filtrox

Filtració estèril

Comprar