Pot amb tires d’àcid acètic

Controla l’àcid acètic i actua a temps

Mesura i controla l’àcid acètic

Beneficis

Controla el desenvolupament de l'àcid acètic al llarg del temps i actua abans que apareguin nivells excessius de característiques perjudicials al teu vi.

Requereixen una predilució simple d'1 a 4 amb aigua desionitzada o destil·lada.

Presentació

Pot amb 25 tires reactives d’àcid acètic

Aplicacions

Predilució simple d’1 a 4 amb aigua desionitzada o destil·lada

Dipositar una gota de la mostra a analitzar en el reactor

  • Tipus de mostra: vi negre i blanc
  • Volum de la mostra: 100 µL
  • Rang de mesurament: 0,1- 10 g/L
  • Proves per vial: 25
  • Temperatura d’emmagatzematge: 2 °C – 8 °C
acetic
acetic tira