Pot amb tires de fructosa

Avança't i mitiga els ferments lents o estancats de manera ràpida i eficient

Determina amb precisió la quantitat de fructosa i glucosa

Beneficis

Controla i analitza el progrés de la fermentació primària fins a la sequedat, i amb capacitat de mesurar aquests dos sucres fermentables (glucosa i fructosa) per separat.

Realitza el seguiment dels nivells de fructosa en el vi negre i blanc amb la solució tampó de fructosa juntament amb l'analitzador Sentia™ i les tires reactives de fructosa.

Presentació

Aplicacions

Una predilució simple d’1 en 5 amb el tampó de fructosa Sentia™

Dipositar una gota de la mostra a analitzar en el reactor

  • Tipus de mostra: vi negre i blanc
  • Volum de la mostra: 100 µL
  • Rang de mesurament: 0,1- 10 g/L
  • Proves per vial: 25
  • Temperatura d’emmagatzematge: 2 °C – 8 °C 
fructosa
fructosa tira
fructosa buffer
gluco y fructo
glucosa y fructosa