Pot amb tires de glucosa

Avança't i mitiga els ferments lents o estancats de manera ràpida i eficient

Determina amb precisió la quantitat de glucosa i fructosa

Beneficis

Controla i analitza el progrés de la fermentació primària fins a la sequedat, i amb capacitat de mesurar aquests dos sucres fermentables (glucosa i fructosa) per separat.

Realitza el seguiment dels nivells de glucosa en el vi negre i blanc sense dilució prèvia.

Presentació

Aplicacions

Dipositar una gota de la mostra a analitzar en el reactor

  • Tipus de mostra: vi negre i blanc
  • Volum de la mostra: 100 µL
  • Rang de mesurament: 0,1- 10 g/L
  • Proves per vial: 25
  • Temperatura d’emmagatzematge: 2 °C – 8 °C 
gluco
gluco tira
gluco y fructo
glucosa y fructosa