CONVIURE AMB LA BRETT

Conviure amb la Brett

D'entre totes les alteracions microbiològiques que pot sofrir un vi, la producció d'etilfenols per part de Brettanomyces bruxellensis és, sens dubte, una de les majors preocupacions per a tots els enòlegs i una de les menys desitjades pels consumidors.

CONVIURE AMB LA BRETT

Conviure amb la Brett

D'entre totes les alteracions microbiològiques que pot sofrir un vi, la producció d'etilfenols per part de Brettanomyces bruxellensis és, sens dubte, una de les majors preocupacions per a tots els enòlegs i una de les menys desitjades pels consumidors.

CONVIURE AMB LA BRETT

Conviure amb la Brett

D'entre totes les alteracions microbiològiques que pot sofrir un vi, la producció d'etilfenols per part de Brettanomyces bruxellensis és, sens dubte, una de les majors preocupacions per a tots els enòlegs i una de les menys desitjades pels consumidors.

CONVIURE AMB LA BRETT

Conviure amb la Brett

D'entre totes les alteracions microbiològiques que pot sofrir un vi, la producció d'etilfenols per part de Brettanomyces bruxellensis és, sens dubte, una de les majors preocupacions per a tots els enòlegs i una de les menys desitjades pels consumidors.

VI… DE MASSA MARE

Tota ciència té les seves fites, dogmes i revolucions que la fan avançar i, en nombroses ocasions, aquests progressos contagien altres disciplines impulsant-les a nous universos de coneixement i desenvolupament.

VI… DE MASSA MARE

Tota ciència té les seves fites, dogmes i revolucions que la fan avançar i, en nombroses ocasions, aquests progressos contagien altres disciplines impulsant-les a nous universos de coneixement i desenvolupament.